MODERNIZACIÓN DA PEME EMBALAJES MOPALSA, S.L

A empresa Embalajes Mopalsa, trasladou toda a súa actividade ao polígono industrial Chan da Ponte (Salvaterra de Miño). Dito traslado, realizouse sendo o motivo principal, o de conseguir unha maior…

Continue Reading MODERNIZACIÓN DA PEME EMBALAJES MOPALSA, S.L

PONTE DE LAVADO E.S. AS NEVES

Este proxecto supuxo a posta en marcha dun novo servizo, inexistente no Concello de As Neves, consistente nun autolavado para vehículos. Foi necesaria a adecuación de parte do terreo para…

Continue Reading PONTE DE LAVADO E.S. AS NEVES

CG CENTRO ODONTOLÓXICO

Con esta iniciativa púsoxe en marcha un servizo odontolóxico, no Concello de As Neves. Para por en marcha este proxecto foi preciso o acondicionamento dun local, e a compra e…

Continue Reading CG CENTRO ODONTOLÓXICO

COMPLEXO TURÍSTICO RURAL FINCAS PARAMÉS ANTÓN

Con este proxecto ponse en marcha un hotel rural no concello de A Cañiza. O promotor creou unas instalación turísticas que poñen en valor o patrimonio cultural e etnográfico da…

Continue Reading COMPLEXO TURÍSTICO RURAL FINCAS PARAMÉS ANTÓN