PONTE DE LAVADO E.S. AS NEVES

PONTE DE LAVADO E.S. AS NEVES

Este proxecto supuxo a posta en marcha dun novo servizo, inexistente no Concello de As Neves, consistente nun autolavado para vehículos.

Foi necesaria a adecuación de parte do terreo para a instalación do equipo de lavado e de todas as obras que precisa para a súa posta en funcionamento. Para iso foi necesario a adquisición de maquinaria e equipamento, adecuación do terreo, picado de formigón, colocación de sumidoiro para desaugue do lavado dos coches, suministro e estendido de nova soleira, cimentación para a suxeición da estrutura de cuberta do equipo de lavado, suministro e instalación da estrutura de cuberta e instalación de ponte de lavado.