COMPLEXO TURÍSTICO RURAL FINCAS PARAMÉS ANTÓN

COMPLEXO TURÍSTICO RURAL FINCAS PARAMÉS ANTÓN

Con este proxecto ponse en marcha un hotel rural no concello de A Cañiza. O promotor creou unas instalación turísticas que poñen en valor o patrimonio cultural e etnográfico da zona, así como o medio rural e os produtos da horta.

A parcela ten unha superficie de 25.000,00 m2, e segundo o Plan Xeral de Ordenación de A Cañiza, atópase en Solo Urbano, a superficie onde se atopa a construción que se vai dedicar a hotel, e a restante a Solo rústico agrícola, que é onde se pon en marcha actividade gandeira e agrícola para surtir o restaurante mais os clientes que o demanden.