Ampliación da peme Lotica Condado S.L.

Ampliación da peme Lotica Condado S.L.

Lotica Condado SL é unha pequena empresa que iniciou a súa actividade en febreiro de 2008. A súa actividade empresarial céntrase nas demolicións, construcións, canalización de regos, movementos de terras e excavacións, servizos de alumeado ou limpeza de fincas forestais.  Actualmente actúa na provincia de Pontevedra e Ourense.

Para continuar e ampliar a súa actividade empresarial solicitaron a adquisición de maquinaria que lle permitise realizar traballos de peche, saneamentos, mantementos de traídas.