GDR CONDADO PARADANTA

Propoñemos accións que axuden á posta en valor dos recursos do territorio, que potencien os negocios do territorio e que promovan sinerxias entre persoas. Xestionamos fondos e programas europeos orientados ó desenvolvemento económico do entorno.

QUE É O GDR?

É unha asociación sen fins de lucro que se constitúe en A Cañiza o 30 de xullo de 2008 coa finalidade de vertebrar os diferentes sectores socioeconómicos da comarca Condado Paradanta e constituírse nun foro de debate continuo sobre os problemas do territorio, prestando especial atención á mocidade, ás mulleres, á protección do ambiente, á creación de emprego e ás actividades agrogandeiras e forestais.

 

ORGANIZACIÓN DO GDR:

 1. Asemblea Xeral

Máximo órgano decisorio da Asociación. Integrada por todos e todas os socios e as socias.

Quero ser soci@

FACERSE SOCIO

 • Condicións para ser socio do GDR:
  • Ser unha entidade pública (concello, deputación ou entidades locais)
  • Ser unha entidade privada (axentes económicos e sociais)
  • Estar aliñado cos fins e valores do GDR
  • Ter o domicilio social no territorio ou acreditar a actividade no territorio.
 • Como facelo:
  • Solicitar o seu ingreso en documento escrito
  • Acreditar un ano de actividade no territorio
  • A Xunta Directiva e o equipo técnico estudará a proposta e resolverá a súa aceptación ou denegación de acceso.
DESCARGA A DOCUMENTACIÓN PARA SER SOCIO DO GDR

 1. Mesas sectoriais

Son os órganos representantes do axentes territoriais dentro da asociación.

 • Asociacións de mulleres
 • Asociacións de mozos
 • Asociacións de acción social
 • Asociacións cuxo obxecto social garde relación coa protección, conservación e/ou mellora do medio ambiente
 • Asociacións do sector agrario
 • Asociacións de empresarios
 • Asociacións profesionais
 • Asociacións culturais
 • Entidades públicas
 1. Xunta Directiva

Órgano executivo da asociación composta por presidente, vicepresidente, secretario, tesoureiro e vogais

 1. Equipo técnico

É o encargado da xestión diaria dos proxectos nos que o  GDR participa.

TERRITORIO DE ACTUACIÓN

Engloba ós concellos de ARBOA CAÑIZACOVELOCRECENTEAS NEVESMONDARIZMONDARIZ BALNEARIOPONTEAREASSALCEDA DE CASELAS e SALVATERRA DE MIÑO.

OBXECTIVOS PERSEGUIDOS

 • Constituír foro de debate
 • Sensibilizar e optimizar o aproveitamento dos recursos endóxenos
 • Ser centro receptor e distribuidor da información do desenvolvemento socioeconómico
 • Formular a estratexia adecuada para lograr o desenvolvemento da zona
 • Articular dinámicas de participación

Para conseguir estes obxectivos utilízanse actividades e actuacións como:

 • Iniciativas dirixidas a fixar a poboación
 • Organizar e promover actividades socioculturais
 • Promover intercambio de experiencias
 • Levar a cabo campañas de difusión da comarca
 • Implicarse na xestión de programas de desenvolvemento para a comarca
 • Promover actuacións e proxectos para o desenvolvemento do territorio
 • Calquera outra actividade de interese