PROXECTOS FINANCIADOS

• Ano 2019

Productivos
Non produtivos
Non produtivos promovidos por entidades públicas

• Ano 2018

Produtivos
Non produtivos
Non produtivos promovidos por entidades públicas

• Ano 2017

Productivos
Non produtivos
Non produtivos promovidos por entidades públicas