PROXECTO DE POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL E O ENTORNO RURAL DE SAN SALVADOR DE PRADO

PROXECTO DE POSTA EN VALOR DO PATRIMONIO CULTURAL E O ENTORNO RURAL DE SAN SALVADOR DE PRADO

A C.M.V.M.C de San Salvador de Prado do Concello de Covelo, dotou de instalacións que puxeron en valor os seus recursos ademais de que sirvan de reclamo para visitantes da súa parroquia.

Por outra banda, dotouse ao recinto onde se celebra a multitudinaria romaría de A Xestosa cunhas boas instalacións para o seu desenvolvemento.  Colocáronse paneis informativos para divulgar os valores do entorno.