PROXECTO DE MELLORA DE ACCESIBILIDADE E ACONDICIONAMENTO PARCIAL DA ANTIGA ESCOLA PÉ DO MUÍÑO PARA CENTRO DE FORMACIÓN

PROXECTO DE MELLORA DE ACCESIBILIDADE E ACONDICIONAMENTO PARCIAL DA ANTIGA ESCOLA PÉ DO MUÍÑO PARA CENTRO DE FORMACIÓN

O Concello de Mondariz coa posta en marcha deste proxecto pretendeu, por unha banda, adaptar o edificio existente á normativa vixente de accesibilidade en edificios públicos, para iso instalouse un ascensor e, por outra banda,  o acondicionamento de dúas aulas, na planta alta do edificio, para formación en xeral.