MODERNIZACIÓN DA PEME EMBALAJES MOPALSA, S.L

MODERNIZACIÓN DA PEME EMBALAJES MOPALSA, S.L

A empresa Embalajes Mopalsa, trasladou toda a súa actividade ao polígono industrial Chan da Ponte (Salvaterra de Miño). Dito traslado, realizouse sendo o motivo principal, o de conseguir unha maior capacidade de produción e calidade debido aos novos produtos que puxo no mercado. Ademais de pasar dunha nave de alquiler, a unha de propiedade.

Con esta modernización actualizouse o proceso produtivo coa incorporación de novos equipamentos para optimizar a capacidade de produción. Ademais de ampliar o produto que ofrecen (embalaxes de pallets) a outros sectores, como o de alimentación, automóbil e o da pedra.