CONSTRUCCIÓN DUN TANATORIO PARA OFRECER SERVIZOS FUNERARIOS

CONSTRUCCIÓN DUN TANATORIO PARA OFRECER SERVIZOS FUNERARIOS

O proxecto consistiu na construción dun tanatorio que conta coas instalación necesarias para dar un completo servizo. Desde a recollida de datos, traslado do cadáver ás instalacións, preparación do mesmo, sala de exposición e outros.

Este tipo de servizo é o primeiro que se ofrecerá no concello de As Neves, ten polo tanto carácter innovador. Dará servizo tamén as parroquias limítrofes doutros concellos que non dispoñan deste tipo de instalación.

Coa posta en marcha deste proxecto crearase un posto de traballo.