CG CENTRO ODONTOLÓXICO

CG CENTRO ODONTOLÓXICO

Con esta iniciativa púsoxe en marcha un servizo odontolóxico, no Concello de As Neves.

Para por en marcha este proxecto foi preciso o acondicionamento dun local, e a compra e instalación de diferente equipamento para poder desenvolver a actividade adecuadamente.