ACONDICIONAMENTO E INSTALACIÓNS DUNHA EDIFICACIÓN DESTINADA A PREPARADOS CÁRNICOS

ACONDICIONAMENTO E INSTALACIÓNS DUNHA EDIFICACIÓN DESTINADA A PREPARADOS CÁRNICOS

Ca posta en marcha desta iniciativa acondicionouse unha edificación para destinala á elaboración de produtos cárnicos para a súa distribución ao por maior e para a venda ao por menor, aínda que esta última non é subvencionable.

As actividades levadas acabo serán: a de manipulación, preparación e presentación, e no seu caso, almacenamento de carnes e despoxos frescos (refrixerados o conxelados), con o sen oso, nas súas diferentes modalidades (fileteado, troceado, picado, mechado, etc..), a de preparación con elaboración de preparados de carne, e embutido de sangue  (morcillas e butifarra) e preparado de salazóns.