[:es]Nos vindeiros días terá lugar un interesante curso sobre wordpress e redes sociáis que pretende poñer nas mans dos emprendedores e empresarios a xestión da sua comunicación corporativa. Sendo, como é, a comunicación unha das áreas críticas de calquer negocio de cara a poder captar clientes, tarefas de tal importancia deben estar directamente xestionadas por responsables internos coñecedores da “esencia” da compañía e con capacidade para transmitir valores e emocións a través dos distintos canales. Sacar estas tarefas para fora supón arriscarse a xerar comunicación impersonal, estándar, paso previo á indiferenciación dos productos e a pérdida da proposta de valor. Neste curso amosaremos ferramentas para poder levar una xestión da comunicación con plena autonomía, dende dentro da propia empresa.

P.D.: Lamentamos informar que o curso conta con limitación de prazas para a súa correcta implementación, e nestes momentos ambas convocatorias teñen o aforo completo. [:]