TEMARIO

ESTATUTOS GDR CONDADO PARADANTA

ESTRATEXIA LOCAL PARTICIPATIVA

CRITERIOS DE SELECCIÓN E BAREMACIÓN

RESOLUCIÓN DO 29 DE DECEMBRO DE 2016